Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013
Dimitris Baltas


Мария Вениаминовна Юдина


Προσφάτως στήν σειρά The Russian Archives ἐξεδόθησαν 3 cd μέ τίτλο Maria Yudina plays Bach, Beethoven, Brahms, Liszt, ἔκδ. Brillant classics 2012 (πρῶτες καταγραφές 1948-1958).
Mέ ἀφορμή τήν ἔκδοση αὐτή θά σημειώσω σήμερα λίγα πράγματα γιά τήν σπουδαία μουσικό.
Ἡ Μαρία Γιουντίνα (1899-1970) σπούδασε στό Ὠδεῖο τῆς Ἁγίας Πετρούπολης. Ἀναδείχθηκε μοναδική γιά τό παίξιμο ἐκ μέρους της ἔργων τῆς κλασσικῆς μουσικῆς. Εἶναι δέ γνωστή (καί ὄχι μόνον ἀπό τόν Ντμ. Σοστακόβιτς) ἡ ἱστορία τοῦ ὑπέρμετρου θαυμασμοῦ τοῦ Στάλιν γιά τό κοντσέρτο ἀρ. 23 τοῦ Μότσαρτ τήν ἐκτέλεση τοῦ ὁποίου ἄκουσε στό ραδιόφωνο νά ἀποδίδει ἡ ἴδια ἡ Γιουντίνα. Εἶναι ἐπίσης γνωστό ὅτι ὁ Στάλιν ζήτησε καί ἠχογραφήθηκε μέσα σέ μία νύχτα τό ἕνα καί μοναδικό ἀντίτυπο τοῦ συγκεκριμένου ἔργου (μάλιστα ἡ κόπια σώζεται μέχρι σήμερα).
Ἀλλά, ἐνῶ ὁ Στάλιν ἐθαύμαζε τήν μεγάλη πιανίστρια, ἡ ἴδια ἐξέφραζε ἀνοιχτά τήν ἀντίθεσή της γιά τήν πολιτική τῶν συλλήψεων καί τῶν ἐκτελέσεων πού ὁ ἴδιος ἐφήρμοζε συστηματικά. Ὡστόσο, κατά παράδοξο τρόπο, ἡ Γιουντίνα οὔτε συνελήφθη, οὔτε βασανίστηκε (καί βεβαίως δέν ἐκτελέστηκε ἀπό τό σοβιετικό καθεστώς, ὅπως συνέβη μέ ἑκατοντάδες συγγραφεῖς καί καλλιτέχνες).
Ἐκτός ἀπό τίς παρουσιάσεις ἔργων τοῦ κλασσικοῦ ρεπερτορίου, πού ἐκδίδονται τά τελευταῖα χρόνια, θά εἶχε ἐνδιαφέρον νά ἐκδοθοῦν κάποτε καί οἱ διαλέξεις τῆς Γιουντίνα πάνω σέ ζητήματα τέχνης πού εἶχε κατά καιρούς δώσει.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου