Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012Dimitris Baltas


Dictionnaire de la philosophie russe, sous la direction de Fr. Lesourd, Editions L’ Age d’ Homme, Lausanne 2010, σελ. 1009.


Στό ὀγκωδέστατο αὐτό «Λεξικό τῆς ρωσσικῆς φιλοσοφίας» ἔχουν περιληφθεῖ Ρῶσσοι συγγραφεῖς τοῦ 19ου καί τοῦ 20οῦ αἰ. τῶν ὁποίων τό ἔργο παρουσιάζει ἰδιαίτερο φιλοσοφικό ἐνδιαφέρον (λ.χ. τοῦ Γκόγκολ, τοῦ Ντοστογιέφσκι, ἀλλά καί τοῦ Σολοβιώφ, τοῦ Μπερντιάγιεφ κ.ἄ.). Ἐξετάζονται δέ οἱ ἐπιδράσεις γνωστῶν φιλοσόφων πού διαμόρφωσαν τήν ρωσσική σκέψη (λ.χ. τοῦ Πλάτωνος, τοῦ Χέγκελ, τοῦ Κάντ κ.ἄ.). Ἐπίσης, παρουσιάζονται γνωστές φιλοσοφικές ἔννοιες καί θεωρίες (λχ. ἡ ὀντολογία, ἡ αἰσθητική, ὁ ἡσυχασμός, ἡ θεωρία τῆς γνώσεως κ.ἄ.) πού ἔχουν προταθεῖ ἐν γένει στήν Ἱστορία τῆς φιλοσοφίας. Στό τέλος κάθε λήμματος καταγράφονται τά ἐκδοθέντα ἔργα τοῦ συγγραφέως καί δίδεται κατ’ ἐπιλογήν σχετική βιβλιογραφία.
Εἶναι πολύτιμη ἡ ἔκδοση αὐτή τόσο γιά τόν εἰδικό μελετητή ὅσο καί γιά τόν ἀναγνώστη μέ εὐρύτερα φιλοσοφικά καί ἱστορικά ἐνδιαφέροντα. Πρόκειται γιά ἕνα ἐκδοτικό γεγονός στόν χῶρο τῆς Φιλοσοφίας, τῆς Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφίας καί τῆς Λεξικογραφίας, πού ἐπιβεβαιώνει τό γενικότερο ἐνδιαφέρον γιά τήν ρωσσική φιλοσοφία ἀνά τόν κόσμο σήμερα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου