Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016


Δημήτρης Μπαλτᾶς 


Ἀπό καρδίας. Μνήμη Δημητρίου Πάντουἐπιμ. Π. Σοφούλης, Μ. Λίτινα, Χ. Καρανάσιος, Ἑλληνική Ἐπιτροπή Σπουδῶν Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης, Ἀθήνα 2016, σελ. 534 
Ὁ τόμος ἐπιγραφόμενος «Ἀπό καρδίας» εἶναι ἀφιερωμένος στήν μνήμη τοῦ ἀγαπημένου μας φίλου καί συναδέλφου Δημήτρη Πάντου, πού ἔφυγε πρόωρα ἀπό κοντά μας. Παραθέτω εὐθύς ἀμέσως τά ὀνόματα τῶν συμμετεχόντων στόν τόμο καί τούς τίτλους τῶν ἐργασιῶν τους: 
†Δημήτριος Χ. Πάντος (1ο «Δύο ἀνέκδοτα πατριαρχικὰ σιγίλλια σχετικὰ μὲ τὴ μητρόπολη Φιλιππουπόλεως» 2ο «Άγνωστες πτυχές του Βουλγαρικού Εκκλησιαστικού Ζητήματος στην επαρχία Φιλιππουπόλεως (β´ μισό 19ου αι.» 3ο «Οι μαρτυρίες του Αρχείου της οικογένειας Γκιουμουσγκερδάνη σχετικά με την εξέλιξη του Βουλγαρικού Εκκλησιαστικού Ζητήματος στην επαρχία της Φιλιππουπόλεως, β´ μισό του 19ου αιώνα») 
Μανόλης Βαρδής («O Θεός στη μεταμοντέρνα λογοτεχνία. Η περίπτωση του Don DeLillo»)
Κωνσταντῖνος Γαρίτσης («Οἱ ἑλληνικὲς μεταφράσεις λατινικῶν ἔργων τοῦ κώδ. ΜΠΤ 238 καὶ ἡ Δωδεκάβιβλος τοῦ Δοσιθέου Ἱεροσολύμων») 
Λώρα A. Γκέρντ («Ο «Αθηναίος» Αντωνίν Καπούστιν») 
Δημήτριος Γόνης («Tὸ μαρτυρόλογιο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Τραπεζουντίου σὲ ρουμανικὴ διασκευή, 1643») 
Ἀγγελική Δεληκάρη («Το σλαβικό υπόβαθρο της περιοχής της Φλώρινας. Η περίπτωση των τοπωνυμίων») 
Ἠλίας Γ. Εὐαγγέλου («Σλάβοι νεομάρτυρες της περιόδου της Τουρκοκρατίας στα ελληνικά νεομαρτυρολόγια») 

Dorotei Getov («A 14th-Century Greek Manuscript Revisited: Notes on the Capture of Serres and the Death of Stefan Dušan») 
Γεώργιος Kαββαθᾶς («Αρχιμανδρίτης Ιερόθεος Αθανασόπουλος -Παπαγιάννης: Ο αγωνιστής Ιεράρχης της Επανάστασης») 
Βεντζισλάβ Kαραβάλτσεβ («Η νησιωτική Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου: Mία άγνωστη σελίδα της εκκλησιαστικής ιστορίας») 
Xαρίτων Καρανάσιος («Ἀνέκδοτες ἐπιστολὲς Ἰωάννη Κομνηνοῦ-Ἱεροθέου Δρύστρας»)
Γιῶργος Καρδαρᾶς («Οι Σλάβοι και οι νομαδικοί λαοί την εποχή του Ιουστινιανού 527-565»)
Ἀθανάσιος Καρμῆς («Ἡ ἔννοια τοῦ ἔθνους στὴν ἑλληνορθόδοξη παραδοσιακή της κατανόηση καὶ τό ‘ἔθνος’ τοῦ Διαφωτισμοῦ. Σχέση ἢ ἀντίθεση») 
Ἄννα Ε. Κοσίτσκαγια ‒ Ὀλέγκ Β. Λάντα ‒ Ζάννα Λ. Λέβσινα («Η υμνογραφία ως Area Orthodoxa στo πλαίσιo του Προγράμματος «Η λειτουργική κληρονομιά της Ορθόδοξης Εκκλησίας»)
Γιούρα Kωνσταντίνοβα («Η διάσπαση του ρουμ μιλλετί: μερικά ελληνο-βουλγαρικά παραδείγματα») 
Μαρία Λίτινα («Το Βουλγαρικό Ζήτημα και ο μητροπολίτης Βάρνας και Πρεσλάβας Συμεών 1840-1937») 
Μπορίς Mαρίνοβ («Ένα έγγραφο για τις ελληνοβουλγαρικές εκκλησιαστικές σχέσεις του 1926 από το αρχείο του Ακαδημαϊκού Στέφαν Τσανκώφ») 
Δημήτρης Μόσχος («Ὄψεις ἀλληλεπίδρασης μεταξὺ ὁμολογιακῶν ἐρίδων στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη καὶ πνευματικῆς κίνησης στὴν ἑλληνικὴ Ἀνατολὴ κατὰ τοὺς 16ο-17ο αἰῶνες») 
Δημήτρης Μπαλτᾶς («Ἀναφορὰ στὴ ζωὴ καὶ στὸ ἔργο τοῦ Μιχαὴλ Μπακούνιν 1814-1876»)
Τατιάνα Μπορίσοβα («Το κάλλος και η ωραιότητα στις σλαβικές μεταφράσεις της βυζαντινής υμνογραφίας βάσει των εκκλησιαστικών σλαβονικών εκδοχών του Μεγάλου Κανόνα του Αγ. Ανδρέου Κρήτης») 
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Δ. Παπαθωμᾶς («Αντιστοιχήσεις Πρωτείου και Συνοδικότητας στην Α΄ Εκκλησιακή χιλιετία και στη Β΄ Ρωμαιοκαθολική χιλιετία») 
Ἀναστάσιος Φ. Παπαϊωάννου («Ὁ «Βίος τῆς ἁγίας Ἑλένης» σὲ δημώδη ἀπόδοση ἀπὸ τὸν Εὐθύμιο Τζιμπλέτη, λόγιο ζακυνθινὸ νοτάριο τοῦ 17ου αἰώνα») 
Σβετοσλάβ Ριμπόλοφ («Ἡ σημασία τοῦ ὅρου ‘φύσις’ στὴν Ἀρχαιότητα καὶ ἡ χριστολογικὴ χρήση της στοὺς Πατέρες») 
Πάνος Σοφούλης («Η εξέλιξη των βυζαντινών σπουδών στην ανατολική Κεντρική Ευρώπη»)
Μιχαήλ Στρουμπάκης («Τὸ αἴτημα γιὰ συγκρότηση ψαλτικῶν χορῶν στὶς ἐκκλησίες τῆς Κωνσταντινουπόλεως τέλη 19ου ‒ ἀρχὲς 20οῦ αἰ.») 
Ἀρχιμ. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης («Ἡ Πατριαρχικὴ καὶ Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος ἐπὶ τῇ Συγκλήσει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας») 
Ἕλενα Χατζόγλου («Ἡ χρήση τοῦ παραδείγματος στὴν Τέχνη Ῥητορικῆς τοῦ Φραγκίσκου Σκούφου») 
Yordan Zhelev («The Bulgarian diplomatic representatives in Constantinople, 1879-1927 (Necessary biographical and chronological corrections») 
Mέ τόν ὀγκώδη τόμο «Ἀπό καρδίας» ἀποτίουμε, λοιπόν, τόν ἐλάχιστο φόρο τιμῆς στήν μνήμη τοῦ ἀξέχαστου Δημήτρη Πάντου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου