Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Δημήτρης Μπαλτς 

Σχόλιο στήν ξέγερση τν Κριστέρος 
μέ φορμή τήν ταινία «Γιά τήν Δόξα το Κυρίου» (2012) 

φιερωμένη στό μεξικάνικο κίνημα τν Κριστέρος πού ρχισε τό 1926 καί διήρκεσε περίπου τρία χρόνια εναι φιερωμένη πρόσφατη ταινία (2012), μέ τόν ντυ Γκαρσία καί τόν Πήτερ Ο’ Τούλ.
Συνήθως σημειώνεται τι «Κριστέρος εναι  ονομασία πού δόθηκε στους Μεξικανούς Καθολικούς ο ποοι παναστάτησαν νάντια στόν Πρόεδρο Πλούταρκο λίας Κάγιες τό 1927 ξαιτίας τν μέτρων πού πρε κατά τς κκλησίας, πως ταν τό κλείσιμο θρησκευτικν κέντρων καί κτιρίων». Βεβαίως, γιά τόν εδικό μελετητή, ο ρίζες τς σύγκρουσης θά πρέπει νά ναζητηθον περισσότερο στούς νόμους πού ψηφίστηκαν ρχικά τήν δεκαετία το 1850, ν πικυρώθηκαν περί τό 1917, (στερα πό τήν μεξικανική πανάσταση το 1910) καί ο ποοι θεταν, μεταξύ λλων, τό ζήτημα τς «κρατικοποίησης τς κίνητης περιουσίας τς κκλησίας». Ατή ναδιανομή τς γς ταν πιθυμία καί τς κκλησίας, λλά μέ διαφορετικούς ρους. 
Πέραν ατν, χει σημασία τι δη στίς ρχές το 1925,  Κάγιες προχώρησε σέ διώξεις ξένων Καθολικν ερέων πό τό Μεξικό καί σέ κατάσχεση κτιρίων πού νκαν στήν κκλησία. Τόν ούλιο το 1926, ο διοι ο Μεξικανοί πίσκοποι πεστήριξαν τήν ναστολή τν θρησκευτικν τελετν στίς κκλησίες, γεγονός τό ποο κυβέρνηση ξέλαβε σάν πολιτικό τέχνασμα πού σκοπό εχε νά ξεσηκώσει τίς μάζες ναντίον τς κυβέρνησης. Πάντως εναι χαρακτηριστικό τι ο περισσότεροι πίσκοποι καί ρισμένοι ερες, μλλον φοβούμενοι ντίποινα, δέν λαβαν μέρος στήν ξέγερση πού ρχιζε. 
μολογεται γενικά τι τόσο ο ξεγερθέντες Κριστέρος, σο καί κυβερνητικός στρατός διέπραξαν βιαιότητες. κτιμται δέ τι 70.000-90.000 νθρωποι θανατώθηκαν, πολλοί δέ χωρίς νά νήκουν σέ κάποια πό τίς ντιμαχόμενες πλευρές, κατά τήν διάρκεια τν τριν τν το νοπλου γώνα τν Κριστέρος.  
Πέρα πό τά στορικά γεγονότα ατά (καί λλα πού δέν συμπεριέλαβα στό σύντομο σημείωμά μου, πως μασωνική καί χι μόνον ντικληρικαλιστική διότητα το Κάγιες, ο σχέσεις του μέ μερικανούς κ.. τά ποα θά ξετάσει καλύτερα εδικός ρευνητής) δέν μπορε νά σχυριστε κανείς τι ξέγερση τν Κριστέρος εναι πρόδρομος τς λεγόμενης «θεολογίας τς πελευθέρωσης». Θά πενθυμίσω τι εσηγητής το γνωστο θεολογικο ρεύματος Γκουστάβο Γκουτιέρρες δέχεται τι «να ερύ τμμα τς κκλησίας χει σχέσεις μέ λους σοι κατέχουν σήμερα τήν οκονομική καί πολιτική ξουσία στόν κόσμο» (Θεολογία τς πελευθέρωσης, Ἄρτος Ζωῆς, σ. 117), πργμα πού δυσχεραίνει τήν προπάθεια τν ερέων πού προσανατολίζονται σ’ να διαφορετικό κοινωνικό στόχο. Πάντως, πάντηση στήν πολυτότητα καί στήν αταρχικότητα το κράτους, πως καταγράφεται διαρκς στήν στορία, δέν μπορε νά εναι βία καί μάλιστα κ μέρους τς κκλησίας. 
Τέλος, σον φορ τήν ασθητική τς ταινίας νομίζω τι πιχειρήθηκε μία ρεαλιστική πεικόνιση τν γεγονότων, μέ περβολές πού οτως λλως λαβαν χώρα κατά τήν δια τήν τριετ ξέγερση τν Κριστέρος. Σέ κάθε περίπτωση, χει τήν εκαιρία νά δε κανείς να γνωστο κομμάτι τς μεξικανικς στορίας καί γενικότερα τς πολιτικς στορίας το 20ο α.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου