Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014


      Δημήτρης Μπαλτᾶς

      Daniel Guerin, Νi Dieu ni Μaitre, Ἐκδόσεις La Decοuverte/Ροche, Ρaris 2011, σελ. 768


    Οἱ ἐκδόσεις La Decοuverte παρουσιάζουν σ' ἕναν πλέον τόμο τήν ἀνθολογία τοῦ Ντ. Γκερέν (1904-1988) πού εἶχε ἐκδοθεῖ σέ 4 τόμους τό 1970 καί σέ 2 τόμους τό 1999.
     Στήν ἑλληνική εἶχε μεταφρασθεῖ ἕνα μέρος τῆς ἀνθολογίας αὐτῆς τοῦ Γκερέν κατά τήν δεκαετία τοῦ 1970 (Βλ. Ντ. Γκερέν, Οὔτε θεός οὔτε αφέντης. Μακνό-Κροστάνδη. Οἱ Ρῶσσοι ἀναρχικοί στήν φυλακή, μετ. Ἰω. Γαλανόπουλος, Ἐκδόσεις  Σπηλιώτη, Ἀθήνα, ἄ.ἔ.) Ἐκτός αὐτοῦ, ὁ Γκερέν ἦταν γνωστός στό ἑλληνικό ἀναγωνστικό κοινό καί μέ τήν μετάφραση τοῦ βιβλίου του Ἀναρχισμός. Ἀπό τήν θεωρία στήν πράξη (μετ. Μπ. Λυκούδης, Ἀθήνα 1973).
     Ὁ τίτλος τῆς ἀνθολογίας Νi Dieu ni Μaitre πρωτοχρησιμοποιήθηκε τό 1870 ἀπό ἕναν μαθητή τοῦ Μπλανκί καί ἀργότερα ἀπό τόν Πιότρ Κροπότκιν στούς Λόγους ἑνός ἐπαναστάτη.
     Ἡ ἀνθολογία τοῦ Γκερέν περιλαμβάνει κείμενα τῶν θεωρητικῶν τῆς ἀναρχικῆς σκέψεως τοῦ 19ου αἰ., ὅπως τοῦ Στίρνερ, τοῦ Μπακούνιν, τοῦ Κροπότκιν καί τοῦ Μαλατέστα, ἀλλά καί τῶν ἀναρχικῶν μέ ἔνοπλη δράση κατά τόν 20ό αἰ, ἀπό τήν ρωσσική ἐπανάσταση τοῦ 1917 (λ.χ. τοῦ Μακνό) μέχρι τόν ἱσπανικό ἐμφύλιο τοῦ 1936.
      Ἄν καί δέν ἔχουν περιληφθεῖ στήν ἀνθολογία τοῦ Γκερέν ὁρισμένα σημαντικά κείμενα τῆς ἀναρχικῆς σκέψεως, κυρίως τοῦ 19ου αἰ., ἐντούτοις ἡ νέα γαλλική ἔκδοση τοῦ ἔργου τοῦ Γκερέν πού παρουσιάζω σήμερα, παραμένει ἕνας χρήσιμος ὁδηγός τόσο γιά τούς ἀναγνῶστες μέ γενικότερα ἱστορικά καί πολιτικά ἐνδιαφέροντα, ὅσο καί γιά τούς ἀκολουθοῦντες τήν θεωρία τοῦ ἀναρχισμοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου