Τρίτη, 29 Απριλίου 2014
Δημήτρης Μπαλτάς 

μνοι το Πάθους καί τς νάστασης πό ναούς τς νατολικς Θεσσαλίας, παρουσίαση καί σχολιασμός Κ. Δρυγιαννάκης-Κ. Καραγκούνης, κδοτική Δημητριάδος, Βόλος 2014, σελ. 159+ 2 cd

παροσα κδοση το νεοσύστατου Τομέως Ψαλτικς Τέχνης καί Μουσικολογίας τς καδημίας Θεολογικν Σπουδν τς ερς Μητροπόλεως Δημητριάδος ποτελε μία συμβολή στήν στορία τς ψαλτικς τέχνης πού καλλιεργεται κτός τν μεγάλων κκλησιαστικν κέντρων (λ.χ. Πατριαρχεα, Μητροπόλεις, Μονές). Τό γεγονός ατό ποκτ διαίτερη σημασία, άν μάλιστα ληφθε π’ ψιν τι «λάχιστες μαρτυρίες χουν πισημανθε ως τώρα σχετικά μέ τήν κατάσταση τς Ψαλτικς στήν ερύτερη περιφέρεια κατά τούς βυζαντινούς καί μεταβυζαντινούς χρόνους» (σσ. 13-14).
Συγκεκριμένα, τά 2 cd πού παρουσιάζω δ, περιλαμβάνουν «μνους τς Μεγάλης βδομάδας καί τς νάστασης, χογραφημένους σέ περιοχές τν νομν Μαγνησίας καί Λαρίσης, κυρίως σέ περιφερειακές κκλησίες καί μονές. Πρόκειται γιά πιτόπιες χογραφήσεις, λες πραγματοποιημένες σέ ρες κολουθιν καί τίς περισσότερες φορές λάθρ. ς κ τούτου, πρόκειται γιά χογραφήσεις πού ποτυπώνουν τό ψαλτικό γίγνεσθαι χωρίς πεμβάσεις καί ξωραϊσμούς» (σ. 19).   
σον φορ τό ζήτημα τν νθρωπολογικν καί μουσικολογικν κριτηρίων βάσει τν ποίων γιναν ο συγκεκριμένες χογραφήσεις, Κωστής Δρυγιαννάκης διευκρινίζει χαρακτηριστικά τι «δέν πρχε καμμία μέθοδος, κανένα σύστημα … λη καταγραφή πυροδοτήθηκε πό τό νστικτο καί τή φυσική περιέργεια … ασθητική , μλλον, αρα το τόπου λλά καί το ναο ποτελοσαν καθοριστικό παράγοντα πιλογς» (σ. 21).
Τό ποτέλεσμα τν πιτόπιων χογραφήσεων το Κ. Δρυγιαννάκη νέδειξε «τήν παρξη νός σημαντικο ριθμο κανπν εροψαλτν πού βρίσκονται μακριά πό τήν αγλη το κέντρου» (σ. 30).
πωσδήποτε παροσα κδοση μπορε νά νδιαφέρει τούς στορικούς τς κκλησιαστικς μουσικς παραδόσεως πέραν το «κέντρου», τούς εροψάλτες τν μεγάλων στικν κέντρων πού σως κούσουν διαφορετικές τν γνωστν ψαλτικές προσεγγίσεις, λλά καί τόν πλό πιστό πού συμμετέχει τρόπον τινα στήν Ψαλτική τέχνη στήν ερύτερή της διάσταση.
ς σημειωθε, τέλος, τι τόμος εναι πλαισιωμένος πό φωτογραφικό λικό (passim), βασική βιβλιογραφία (σσ. 145-147) καί ναλυτικά περιεχόμενα τν 2 cd(σσ. 149-151 καί 154-155).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου