Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013
Dimitris Baltas

Isaac Babel, Œuvres Complètes, trad. Sophie Benech, Le Bruit du Temps, Paris 2011, σελ. 1310

Ἡ γαλλική ἔκδοση τῶν «Ἁπάντων» τοῦ Ρώσσου συγγραφέα Ἰσαάκ Μπάμπελ (1894-1940) εἶναι ἕνα ἀκόμη ἐκδοτικό γεγονός. Ἡ ἔκδοση αὐτή (ἡ ὁποία βασίζεται στήν ρωσσική ἔκδοση τοῦ 2006) δέν περιλαμβάνει τήν «Ἀλληλογραφία» τοῦ Μπάμπελ καί τίς «Ἀναμνήσεις» τῆς συζύγου του. Ἀλλά καί ἡ γαλλική ἔκδοση εἶναι σημαντική, καθώς ἐδῶ μεταφράζεται τό σύνολο τῶν ἐκδεδομένων ἔργων τοῦ Babel, ἐνῶ ἡ ἔκδοση εἶναι πλαισιωμένη ἀπό βιογραφικά καί ἐργογραφικά σημειώματα, χρονολόγιο τῶν δημοσιευμένων ἔργων τοῦ Μπάμπελ καί σύντομη βιβλιογραφία.
Ὁ τόμος διακρίνεται σέ τρία μέρη (livres). Στό πρῶτο ἐξ αὐτῶν περιέχονται κυρίως τά αὐτοβιογραφικά κείμενα τοῦ Μπάμπελ, στό δεύτερο κυριαρχεῖ τό γνωστό καί στό ἑλληνικό ἀναγνωστικό κοινό «Κόκκινο ἱππικό», ἐνῶ στό τρίτο ἔχουν περιληφθεῖ ποικίλα ἀφηγήματα, λόγοι, σενάρια καί θεατρικά τοῦ Ρώσσου συγγραφέα.
Πρόκειται γιά μία ἐπιμελημένη ἔκδοση τῶν ἔργων τοῦ Μπάμπελ ὀ ὁποῖος ἄν καί δέν ἄσκησε, φανερά τουλάχιστον, «κριτική στό σοβιετικό καθεστώς» (σ. 10), συνελήφθη ἀπό τήν μυστική ἀστυνομία τήν 15η Μαίου 1939 καί ἐκτελέστηκε τήν 27 Ἰανουαρίου 1940. Παράδοξο εἶναι τό γεγονός ὅτι ὁ θάνατός του γνωστοποιήθηκε στήν οἰκογένειά του τό 1953!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου