Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012


Dimitris Baltas 


(Sous la direction de Jérôme Laurent et Michel Niqueux) Cahiers de Philosophie de l’ Université de Caen: Philosophie russe : Métaphysique, culture et religion n° 48, 2011, σελ. 262.

Aὐτό τό τεῦχος τῶν Cahiers de Philosophie τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Caen περιλαμβάνει ἕνα ἀφιέρωμα σέ ζητήματα «μεταφυσικῆς, πολιτισμοῦ καί θρησκείας» ὅπως αὐτά τά προσήγγισαν μεγάλοι Ρῶσσοι φιλόσοφοι τοῦ ιθ΄ καί τοῦ κ΄ αἰ (Σολοβιώφ, Φλωρένσκι, Μπερντιάγιεφ κ.ἄ.).
Ἀναλυτικότερα.
A. Yastrebtseva, « Introduction à la philosophie religieuse de Vladimir Soloviev» 
F. Corrado et V. Porus, « Les noms. Éléments de réflexion sur l’onomatologie du père Pavel Florenski» καί «Pavel Florenski : une philosophie antinomique de la culture et de l’individualité». (δύο μελετήματα)
M. Dennes, «Gustave Chpet et la tradition de la pensée religieuse en Russie» καί «Temporalité et eschatologie en Russie. L’exemple de Nicolas Berdiaev». (δύο μελετήματα)
E. K. Karpenko, «L’ipséité et l’Être comme Inconcevable : le projet de l’anthropologie religieuse de Simon Frank».
N. Depraz et F. Mauriac, «Paul Evdokimov: une “autre” phénoménologie de l’érôs».
A. Muller : «La question de l’altruisme dans la première réception russe de Nietzsche [Preobrajenski, Lopatine, Grot, Astafiev]».
J. Laurent, «Simon Frank lecteur de Plotin». 
O. Kobenko, «Alexeï Lossev lecteur de Platon : enquête sur l’herméneutique platonicienne».
Ἐπίσης, τό συγκεκριμένο τεῦχος περιλαμβάνει τρεῖς μεταφράσεις στήν γαλλική: A. Lossev, « Érôs chez Platon » [1916]. V. Soloviev, « Littérature ou vérité ?» [1897] καί « L’idée de surhomme » [1899].
Τό τεῦχος κλείνει μέ μία καταγραφή γαλλικῶν μελετῶν πάνω στό ἔργο τοῦ Σολοβιώφ.
Σέ μία γενική ἀποτίμηση, θά σημειώσω ὅτι ἡ ἔκδοση αὐτή, ὅπως καί ἄλλες πού ἔχουν παρουσιασθεῖ τά τελευταῖα χρόνια στήν Γαλλία, στήν Ἀγγλία, στήν Γερμανία ἀλλά καί στήν Ἀμερική, δείχνει τό μεγάλο καί διαρκές ἐνδιαφέρον τῆς Δύσεως γιά τήν ρωσσική σκέψη τοῦ ιθ΄ καί τοῦ κ΄ αἰ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου